Czy ubezpieczyciel odpowiada za wszystko?

 

Gdy wykupujemy ubezpieczenie od kosztów rezygnacji wydaje się, że każde zdarzenie, które nam się przytrafi jest chronione przez ubezpieczyciela. O to przykłady takich sytuacji. Często gdy klienci w Wejherowie wykupują wczasy za granicą kierują się wyborem dobrego biura podróży. Zależy im, żeby biuro było sprawdzone i przede wszystkim wypłacalne. Dlatego pamiętajmy, że w tym wypadku Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania, ponieważ nie bierze odpowiedzialności za upadek biura, niedotrzymanie zobowiązań lub zmiany terminu przez organizatora. Kiedy zrobimy coś niezgodnego z prawem? W tym przypadku ubezpieczyciel również nie weźmie odpowiedzialności. Takim przykładem może być  - dokonanie  przestępstwa przez uczestników imprezy bądź przez osoby bliskie. Jeśli uczestnik podróży dostanie zawału lub wylewu? Jeżeli jest to nowa sytuacja, świadczenie na pewno się należy, ale w przypadku gdy jest to następstwem choroby leczonej przez dłuższy okres czasu - wystarczy, że przyjmujemy leki na nadciśnienie, wtedy polisa musi być rozszerzona o choroby przewlekłe. W przypadku, gdy nie wykupimy takiego rozszerzenia, nie otrzymamy zwrotu z ubezpieczenia kosztów rezygnacji.   Zastanówmy się również, czy warto, by kobiety w wysokiej ciąży wybierały się w podróż. Dotyczy to kobiet, które chcą wyjechać będąc w 8 miesiącu. Wszystkie komplikacje zdrowotne, które uniemożliwią wyjazd nie są brane pod uwagę przy wypłacie odszkodowania. Są też sytuacje, na które po części nie mamy wpływu. Ataki terrorystyczne, stan wojenny, zamieszki nie są objęte ochroną. Co wtedy zrobić, aby nie stracić pieniędzy wydanych na wymarzoną podróż? Dużo zależy od nas, a przede wszystkim od naszego wyboru. Sprawdźmy ostrzeżenia, które znajdują się na stronie MSZ www.msz.gov.pl, jeżeli uznamy, że jest niebezpiecznie, wybierajmy inne kierunki.  Wszystkie te zdarzenia są bardzo istotne, więcej takich nietypowych przypadków znajdziemy na pewno w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, te punkty powinniśmy zawsze przeczytać zanim podpiszemy umowę.

 

 

Zdarzył się wypadek – co robić?

 

Bardzo ważne jest postępowanie gdy zdarzył się wypadek i już wiemy że nie możemy wziąć udziału w podróży. Po pierwsze jak najszybciej należy zgłosić to do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, wiąże się to z przedstawieniem wszystkich potrzebnych dokumentów dotyczących zdarzenia. Musimy to zrobić w terminie określonym w warunkach ubezpieczenia, najczęściej jest to od 2 do 3 dni od zdarzenia.  Takie zgłoszenie można wysłać listownie, przez formularz zgłoszeniowy  lub telefonicznie – można sprawdzić takie informacje na stronie ubezpieczyciela, tam też należy wypełnić wniosek.  Oprócz dokumentacji  dotyczącej zdarzenia czyli zaświadczenia lekarskie,  potwierdzenia z policji, sądu itp. trzeba przedstawić umowę uczestnictwa w imprezie turystycznej, bilety lotnicze, autokarowe lub potwierdzenie rezerwacji z hotelu. Oczywiście składamy rezygnację w biurze podróży lub u przewoźnika, a dokument o rezygnacji również przedstawiamy ubezpieczycielowi . Jeżeli straciliśmy część poniesionych kosztów podajemy ich wysokość . Pamiętajmy, że ubezpieczyciel może prosić o dodatkową dokumentację, co określi listownie bądź mailowo. 

 

 

Kiedy Towarzystwo Ubezpieczeniowe potrzebuje dodatkowych dokumentów.

 

W biurze turystycznym w Wejherowie klient wykupił ubezpieczenie od kosztów rezygnacji.   Przed samym wyjazdem na wycieczkę do Hiszpanii uszkodził bark potrzebna była operacja, lekarz zabronił wyjazdu. Klient zrezygnował z wycieczki, stracił całą zaliczkę. Zgłosił się do ubezpieczyciela – złożył dokumentację medyczną, umowę z biura podróży, rezygnację od organizatora, w którym zawarta była informacja o poniesionych kosztach. Po kilku dniach dostał list z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o historię medyczną z przed 5 lat, ponieważ chce mieć pewność, że nie jest to choroba przewlekła. Zgłosił się do swojej przychodni w Wejherowie, poprosił o kopię dokumentów i odesłał do ubezpieczyciela.  Całą kwotę zaliczki otrzymał na swoje konto.